PHP Машинне навчання i контент орієнтований на користувачiв

  • Що таке машинне навчання?
  • Розповсюдженi алгоритми.
  • Огляд бiблiотеки PHP-ML. Коли потрiбно використовувати машинне навчання.
  • Демонстрацiя роботи машинного навчання на pet - проектi.

Мова доповіді
Російська
Рівень
Середній